guideubon

 

สำนักงานพาสปอร์ตอุบลฯ โฉมใหม่!! พร้อมให้บริการ 2ต.ค.63 นี้

พาสปอร์ตอุบล-01.jpg

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุบลราชธานี ได้ปรับปรุงอาคารสถานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และย้ายกลับไปให้บริการพี่น้องประชาชนที่พื้นที่เดิม (บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ยังคงดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขในห้วงวิกฤตโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเปิดให้บริการเฉพาะวันจันทร์ - พุธ - ศุกร์ ระหว่าง 08.30 - 16.30 น. 

ขอบคุณภาพ/ข่าว จาก สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

พาสปอร์ตอุบล-02.jpg

พาสปอร์ตอุบล-03.jpg