guideubon

 

เชิญชมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ-01.jpg

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี  ขอเชิญชวน ประชาชน และเยาวชน ร่วมชมการประลองฝีมือทักษะช่าง ในงาน  "แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค" เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญของทักษะฝีมือช่าง และยังเป็นเวทีให้เยาวชนในเขตภาคอีสานตอนล่าง ได้แสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2558 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี  โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดงาน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลฯ

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511