guideubon

 

ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ข้าว งานพระราชพิธีแรกนาขวัญ ปี 2566

วันพืชมงคล-แรกนาขวัญ-01.jpg

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญประชาชนรับชมและรับฟัง การถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสี่ยงแห่งประเทศไทย และสื่อโซเชียลมีเดีย

วันพืชมงคล-แรกนาขวัญ-02.jpg

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อขอรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานได้ทาง http:/rice.moac.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 3 พฤษภาคม 2566 และเริ่มรับมล็ดพันธุ์ข้าวได้ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2566 (รับได้ท่านละไม่เกิน 2 ซอง) ตามรายละเอียดที่ท่านได้ลงทะเบียน

โดยส่วนกลาง รับได้ที่กรมการข้าว ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน โทร. 0-2561-3794 
และส่วนภูมิภาค รับได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร

วันพืชมงคล-แรกนาขวัญ-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511