guideubon

 

เทศกาลถือศีลกินเจ ปี 2565 สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป อุบลฯ

พ่งไล้เกาะ17-กินเจ-01.jpg

สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป (พ่งไล้ เกาะ 17) จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเทศกาลถือศีลกินเจ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ~ 5 ตุลาคม พ.ศ.2565 ตามกำหนดการดังนี้

วันที่ 25 กันยายน 2565
เวลา 08.00 น. ให้บรรคาสานุศิษย์มาพร้อมกัน ณ สมาคมฯ (พ่งได้) เพื่อนำขบวนไปเชิญองค์เต๋ข้อง่วนกุงและท่านกิ๊วอ๊วงฮุกโจ้ว ณ ท่าน้ำวัดสุปัฏน์1 เพื่อเชิญมาประทับยังที่สมาคมฯ และนำกระถางธูปขึ้นสู่แท่นบูชา เมื่อเรียบร้อยแลี้วองค์ฮุกโจ้วก็เสด็จลงมาทำพิธี นำพาดวงวิญญาณผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เข้าสู่ประรำที่จัดไว้เป็นอันเสร็จพิธี

วันที่ 26 กันยายน 2565 (ชิวอิก) หรือ เป็นวันขึ้น 1 ค่ำ เคือน 9 ของจีน (ตั๋วแจดี้) และเทศกาลจะมีการไหว้เจ้าตามปกติ
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา 19.00 น. ทำพิธีเวียนธูปเป็นพุทธบูชา

วันที่ 27 กันยายน 2565 (ชิวหยี)
เวลา 19.00 น. ทำพิธีเวียนธูปเป็นพุทธบูชา

วันที่ 28 กันยายน 2565 (ชิวชา) ไหว้ปกติ

วันที่ 29 กันยายน 2565 (ชิวสี่)
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา 19.00 น. ทำพิธีเวียนธูปเป็นพุทธบูชา

วันที่ 30 กันยายน 2565 (ชิวโหงว)
เวลา 19.00 น. ทำพิธีเวียนธูปเป็นพุทธบูชา
และทำพิธีเลือกกรรมการกินเจ (เถ้านั้ง)ในปีต่อไป

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 (ชิวถัก) ไหว้ปกติ

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 (ชิวฉิก)

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 (ชิวโป๊ย)
เวลา 11.00 น. ทำพิธีเวียนธูปเป็นพุทธบูชา 
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา 13.00 น. ทำพิธีไหว้ดวงวิญญาณผู้ถ่วงลับไปแล้ว (โผวโต่ว) โดยองค์ซุกโจ้วจะขึ้นสู่ชิกไท้ เพื่อทำพิธีแผ่ส่วนบุญกุศลให้กับควงวิญญาณทั้ง 4 ทิศ ทั้งทางบก ทางน้ำเสร็จแล้ว องค์สุกโจ้วจะลงมาตรวจสิ่งของของผู้ที่มีจิตศรัทธาได้นำมาไหว้และต่อด้วยการโปรคสัตว์ เมื่อเสร็จเรียบร้อย
เวลา 19.00 น. จะทำพิธีนำขบวนไปปล่อยเต่า และลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำวัคสุปัฎนารามวรวิหาร

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 (ชิวเก้า)
เวลา 13.00 น. ทำการส่งเครื่องทรงองค์ฮุกโจ้วต่างๆ จะนำขบวนกระถางธูป องค์เต่ำบ๊อง่วนกุง และองค์กิ้วอ๊วง

วันที่ 5 ตุลาคม 2565
เวลา 09.00 น. ฮุกโจ้ว ไปยังบริเวณท่น้ำวัดสุปัฏนารามวรวิหาร เพื่อเป็นการส่งองค์เต๋าบ๊อและองค์สุกโจ้วกลับสู่ดินแคนทิพย์สถาน

ถ้าหากมีการกระทำความผิดขอให้องค์เต๋บัอ และองค์สุกโจ้วโปรดให้อภัยบรรดาสานุศิษย์ทุกท่านด้วย

หมายเหตุ : ในวันเชิญเจ้า - ส่งเจ้า ลอยกระทง ตลอดจนวันเวียนธูป ทางสมาคมฯได้จัด ดอกไม้ ธูป ไว้บริการ ผู้มีจิตศรัทธาทุก ๆ ท่าน อนึ่ง หากท่านไม่เข้าใจต่อพิธีกรรมใดๆ ให้สอบถามกับคณะกรรมการสมาคมฯ (เถ้านั้ง) เจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ และทางสมาคมฯได้จัดทำอาหารเจ ไว้คอยต้อนรับท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

(ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารเจ ฟรี ทุกวัน)

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511