guideubon

 

ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ประจำปี 2565

พิธีบวงสรวง-ศาลหลักเมือง-01.jpg

ขอเชิญชาวอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมือง และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันเก่าแก่ดีงามของชาวอุบลราชธานี ตามกำหนดการโดยสังเขปดังนี้

บวงสรวง-ศาลหลักเมือง-อุบล-01.jpg

เวลา 06.30 น. พร้อมกัน ณ บริเวณประกอบพิธีศาลหลักเมือง
เวลา 06.50 น. เริ่มพิธีสงฆ์
- พิธีทำบุญตักบาตรพระเถระจำนวน 9 รูป
- พิธีเจิมป้ายศาลหลักเมือง
- ผู้ว่าราชการจังหวัด สักการะ อนุสาวรีย์พระปทุมวรราชสุริยวงศ์ / สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ / พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ และอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
- รำบวงสรวง โดย รร.เทศบาล 2 (หนองบัว)
- รำถวายมือ โดย อสม.และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลฯ

เวลา 08.09 น. เริ่มพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง
- พิธีผูกผ้าเจ็ดสี และคล้องพวงมาลัย
- พิธีบายศรีสู่ขวัญ และบวงสรวง
- ปู่ตาแผ่นดิน รำเบิกส่งกระทงเบิกบ้านเบิกเมือง เมื่อถึงเวลาอันสมควรเบิกออก
- เสร็จพิธี

สำหรับพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนี้ โดยปกติ จังหวัดอุบลราชธานีจะจัดพิธีบวงสรวง ทุกวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 7 ของทุกปี (ตามประเพณีฮีตสิบสอง ถือว่าเดือน 7 เป็นเดือนทำบุญซำฮะ หรือบุญบูชาบรรพบุรุษ) สำหรับปีนี้ ตรงกับวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ทิศใต้ของทุ่งศรีเมือง และทางด้านทิศเหนือของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี (เดิมเป็นศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) สร้างเมือง พ.ศ. 2515 ในสมัย พลตำรวจตรีวิเชียร ศรีมันตร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กรมศิลปกรได้ออกแบบเสาหลักเมืองเป็นยอดบัวตูม โดยใช้ไม้ราชพฤกษ์ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2515 โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พระวัดศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี

บวงสรวง-ศาลหลักเมือง-อุบล-08.jpg

นายเดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คนต่อมา ได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุฎมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2519 

ไกด์อุบล เคยได้ฟังจากคุณพ่อสุวิชช  คูณผล ปราชญ์เมืองอุบลฯ ว่า เมื่อมีการก่อสร้างศาลหลักเมือง จะต้องมีการประกอบพิธีอัญเชิญเทวดาเข้าสิ่งสถิตในหลักเมืองเป็นพิธีสำคัญ ในปี พ.ศ.2531 เรือตรีดนัย เกตุศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบราชธานี ร่วมกับนายประจวบ ศรีธัญรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองอุบลราชธานี และนายบำเพ็ญ ณ อุบล อดีตอัยการขั้นฎีกาเขต 4 ขอนแก่น ในสมัยนั้น พร้อมกับหลักชัยไม้เท้าผู้เฒ่าผู้แก่ ชาวบ้านชาวเมืองอุบลฯ ทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกัน จัดขบวนแห่อัญเชิญวิญญาณ “ เสด็จเจ้าหอคำ ” ญาติผู้ใหญ่ชั้นสูงหรือตาทวดของเจ้าคำผง เข้าสิงสถิตหลักเมืองอุบล เมื่อเดือนกรกฎาคม 2531  และหลังจากนั้น เมื่อมีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จะมีคนทรงของมเหสักข์หลักเมืองจังหวัดต่างๆ มาร่วมพิธีมากมาย 

ปี พ.ศ.2565 นี้ ประเพณีฮีตสิบสอง "บุญซำฮะ" หรือบุญบูชาบรรพบุรุษ ซึ่งหมายถึง ดวงวิญญาณ “ เสด็จเจ้าหอคำ ” ญาติผู้ใหญ่ชั้นสูงหรือตาทวดของเจ้าคำผง ที่ทำพิธีอัญเชิญเข้าสิงสถิตหลักเมืองอุบล ตรงกับวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ขอเชิญชาวอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยพร้อมเพรียงกัน

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-08.jpg

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-07.jpg

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-05.jpg

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-03.jpg

พิธีบวงสรวง-ศาลหลักเมือง-อุบล-02.jpg