guideubon

 

พะเก่ง ฝากชื่อสวดมนต์ เสริมสิริพัฒนมงคล ปี 2565

พะเก่ง-อุบล-สว่างบูชาธรรม-01.jpg

พิธีเสริมดวงชะตาปีใหม่ ตามประเพณีจีนโบราณ เรียกว่า “พะเก่ง” แปลว่า การสวดมนต์ ซึ่งคนจีนโบราณจะนิยมฝากชื่อเพื่อให้พระสวดมนต์ให้ เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อขอให้พระคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข ทำมาค้าขึ้นในปีใหม่ โดยมีประเภทของ “ เก่ง ” หรือ “ บทสวด ”หรือ “คาถา” ประเภทต่างๆ ดังนี้

1) ครอบครัวเป็นสุข (แกหมึ่งเก่ง) ให้ครอบครัวรักใคร่กลมเกลียว
2) สะเดาะเคราะห์ (ปออุ่งเก่ง) ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
3) เสริมโชคลาภ (คิ่วไฉ่เก่ง) ให้การงานเจริญก้าวหน้า
4) เสริมดวงชะตา (ส่วยกุงเก่ง) ให้สิ่งชั่วร้ายหมดสิ้นไป
5) มั่นคงสถาพร (กึงกีเก่ง)

มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ขอเชิญสาธุชนลงชื่อและร่วมพิธี เสริมสิริพัฒนมงคล (พะเก่ง) ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 ตามกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13.00 น. พิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (เซียฮุก)
เวลา 16.00 น. สวดมนต์ถวายบูชา-เย็น (มึ่งกง)
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ เวียนธูป (เกี่ยเฮีย)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 06.00 น. สวดมนต์ถวายบูชา-เช้า (จาก่ง)
เวลา 09.00 น. พิธีโปรดสัตว์ทานชีวิต (ปั้งแซ)
เวลา 10.00 น. สวดมนต์ถวายบูชา-เที่ยง (โงวก่ง) / พิธีรับพรปีใหม่ (ฮกเก่ง) และสักการะคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (เสี่ยฮุก)

ติดต่อลงชื่อและสั่งจองเก่งได้ที่ สำนักงานมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน โทร.045-321273

พะเก่ง2563-สว่างบูชาธรรม-04.jpg

พะเก่ง2563-สว่างบูชาธรรม-03.jpg

พะเก่ง2563-สว่างบูชาธรรม-06.jpg