guideubon

 

งานปฏิบัติธรรม สวดมนต์ข้ามปี วัดป่าไทรงาม ปี 2564

สวดมนต์ข้ามปี-วัดป่าไทรงาม-01.jpg

งานปฏิบัติธรรมวัดป่าไทรงาม : ปี 2564
วันที่ 29-31 ธันวาคม พ.ศ.2564
คืนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 สวดมนต์ข้ามปี
เช้าวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2565 ใส่บาตรรอบอุโบสถ

สวดมนต์ข้ามปี-วัดป่าไทรงาม-02.jpg

สวดมนต์ข้ามปี-วัดป่าไทรงาม-03.jpg