guideubon

 

งานประเพณีทิ้งกระจาด (ซิโกว) มูลนิธิสว่างบูชาธรรม อุบลฯ ปี 2564

ทิ้งกระจาด-สว่างบูชาธรรม-01.jpg

มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน กำหนดจัดงานทิ้งกระจาด (ซิโกว) เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วและวิญญาณไร้ญาติ ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติ

พิธีทิ้งกระจาด หรือเทกระจาด นั้น เป็นพิธีกรรมจีนอย่างหนึ่ง ที่นิยมจัดขึ้นในเทศกาลต่างๆ ของชาวจีน หรือเรียกกันว่า ซิโกว ซึ่งเป็นประเพณีที่เปิดโอกาสให้ลูกหลานได้ทำบุญใหญ่ และถึงตรงแด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และสัมภเวสีไร้ญาติทั้งหลาย เชื่อกันว่า ในเดือนเจ็ดนี้ เป็นช่วงที่ประตูนรกเปิด เพื่อให้ดวงวิญญาณทั้งที่มีญาติและไม่มีญาติ ได้มาเยือนโลกมนุษย์ เพื่อมาเยี่ยมลูกหลาน (สำหรับพวกที่มี) และเพื่อขอส่วนบุญ (สำหรับพวกที่ไร้ญาติ)

สำหรับพิธีกรรมนั้น จะเริ่มจากอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสวดมนต์ เวียนธูป บางที่ 7 วัน บางที่ 3 วัน จนถึงวันสุดท้าย เป็นพิธีโปรดสัตว์ และเผากระดาษเซ่นไหว้ ซึ่งพับเป็นภูเขาเงิน ภูเขาทอง ให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและดวงวิญญาณไร้ญาติด้วย

ทิ้งกระจาด-สว่างบูชาธรรม-02.jpg

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบาดอย่างแพร่หลาย คณะกรรมการจัดงานจึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนกำหนดการจัดงาน ดังนี้

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.00 น.
- พิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์ (ฮวดกวง,เชียฮุก)
- พิธีปล่อยสัตว์ (ปังแซ)

เวลา 10.00 น.
- สวดมนต์ถวายพุทธบูชา (โงวก่ง)

เวลา 13.00 น.
- ซิโกว เสร็จพิธี

มูลนิธิการกุศลสามัคดี สว่างบูชาธรรมสถาน ได้จัดเตรียมเครื่องไหว้ กิมซัว (ภูเขาทอง) ไว้คอยบริการ จึงเชิญชวนสาธุชนสั่งจองเครื่องไหว้ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 045-321273 , 086-4582891

ทิ้งกระจาด-สว่างบูชาธรรม-03.jpg