guideubon

 

เชิญร่วมงาน งานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ปี 2563

วันรำลึกแห่งความดี-ปี63-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี น่าจะเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย หรืออาจจะในโลก ที่มีอนุสาวรีย์แห่งความดี ซึ่งหลายคนมาอยู่ในอุบลราชธานีนับสิบปีก็ไม่ทราบ อนุสาวรีย์นี้ชาวอุบลมิได้สร้างขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติตัวเอง แต่ฝรั่งมังค่าที่เห็นคุณค่าคุณความดีของชาวอุบล ได้ร่วมกันสร้างไว้เป็นที่ระลึก สำนึกในบุญคุณที่ชาวอุบลได้ทำไว้แก่พวกเขา ดังปรากฏข้อความที่บริเวณอนุสาวรีย์แห่งความดีเป็นภาษาอังกฤษ และแปลเป็นภาษาไทยได้ ดังนี้

วันรำลึกแห่งความดี-ปี63-02.jpg

เมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา ในปี พ.ศ.2484 (ค.ศ.1941) ญี่ปุ่นได้ส่งทหารเข้าสู่ประเทศไทย และจับทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรได้เป็นจำนวนมาก จังหวัดอุบลราชธานีเป็นสถานที่หนึ่งที่ญี่ปุ่นใช้เป็นที่กักกันเชลยศึก ซึ่งประกอบไปด้วยชาวออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นต้น ทหารเหล่านี้ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส เป็นที่เวทนาของชาวอุบลที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมาก ด้วยความเป็นคนมีจิตเมตตาสงสาร จึงได้พากันนำเอาอาหาร เครื่องนุ่งห่ม มาให้เชลยศึกเหล่านี้เพื่อเป็นทาน แต่ก็ได้รับการขัดขวางจากทหารญี่ปุ่น และถึงขั้นทำร้ายเอา แต่ชาวอุบลก็ยังแอบนำเอาอาหารและเครื่องใช้ไปให้เชลยศึกเหล่านี้ด้วยความเมตตา อย่างไม่เกรงกลัวต่อภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น

ด้วยความดีดังกล่าว ภายหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลง เมื่อปี พ.ศ.2486 (ค.ศ.1945) ฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งเป็นเชลยศึกเหล่านี้ ได้ถูกปลดปล่อย และได้ระลึกถึงคุณความดีของชาวอุบลราชธานี ที่มีจิตเมตตากรุณา จึงได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นที่ระลึกว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเขา ได้เคยเป็นเชลยศึกอยู่ที่นี่ และได้รับความเมตตากรุณาจากชาวอุบลราชธานี จนทำให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไป และพร้อมใจกันให้นามอนุสาวรีย์แห่งนี้ว่า "อนุสาวรีย์แห่งความดี"

ทุกวันที่ 11 เดือน 11 เวลา 11.00 น. ของทุกปี จะมีพิธีการรำลึกถึงคุณความดีที่อนุสาวรีย์แห่งนี้ โดยปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีกำหนดการ ดังนี้

วันรำลึกแห่งความดี-ปี63-03.jpg

เวลา 08.30 น.
- ส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ และภาคเอกชน ลงทะเบียน
- บรรเลงเพลงโดยวงซิมโฟนี จากโรงเรียนนารีนุกูล อุบลราชธานี

เวลา 09.00 น.
- ผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณพิธี (พิธีกรกล่าวต้อนรับ และแจ้งกำหนดการ)

เวลา 09.30 น.
- พิธีเชิญธงชาติฝ่ายสัมพันธมิตร 19 ชาติ ขึ้นสู่ยอดเสา
- พิธีกรเชิญหน่วยงานที่ลงทะเบียนวางพวงมาลาตามลำดับ (หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กรอาสาสมัคร องค์กรการกุศลฯลฯ ทหารผ่านศึกทุกสมรภูมิ)

เวลา 10.30 น.
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

วันรำลึกแห่งความดี-ปี63-05.jpg

เวลา 10.45 น.
- เริ่มพิธีการตามขั้นตอนแบบสากล (พิธีกรบรรยายภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ)
- ผู้แทนชาวต่างประเทศ วางพวงมาลา
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี วางพวงมาลา
- ประธานในพิธีและผู้แทนชาวต่างประเทศ ร่วมจุดคบไฟรำลึกถึงวีรชน
- ผู้แทนชาวต่างประเทศ กล่าวขอบคุณชาวอุบลราชธานี ผู้มีพระคุณต่อเชลยศึก
- พิธีกรกล่าวถึงความดีของชาวอุบลราชธานีที่ช่วยเหลือทหารเชลยศึก
- ผู้แทนชาวต่างประเทศ มอบของที่ระลึก (ช่อดอกไม้) แสดงความขอบคุณต่อตัวแทน ชาวอุบลราชธานี (ทายาทคุณยายไหล สิริโสตถ์ Lady of Ubon)
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่ได้ร่วมกิจกรรม ตอบปัญหาประวัติศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานีและประวัติศาสตร์สงครามโลก ครั้งที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 10.55 น.
- เป่าแตรเดี่ยว แตรนอน (Exhortation Playing of Last Post) ทุกท่านยืนสงบนิ่ง 2 นาที (Two minute silence All)

เวลา 11.02 น.
- เป่าแตรปลุก (Playing of Rouse)
- จบแล้ว พิธีกรประกาศทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ทุกคนยืนไขว้มือ ประสานกันเป็นวงกลม เพื่อร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม - ดนตรีบรรเลงเพลงสามัคคีชุมนุม และ Auld Lang Syne ร้องนำในภาษาไทย และร้องนำในภาษาอังกฤษโดยนักร้องกิตติมศักดิ์
- เสร็จพิธี / ถ่ายภาพร่วมกัน / อำลากัน (พิธีกรกล่าวภาคภาษาไทยและภาคอังกฤษ)

วันรำลึกแห่งความดี-ปี63-04.jpg

หมายเหตุ
1. หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จัดพวงมาลา หน่วยงานละ 1 พวง
2. หน่วยงานใดประสงค์จะให้คณะกรรมการจัดพวงมาลาให้ กรุณาติดต่อที่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-321916 และ 083-4557955 คุณดรุณี ศรชัย
3. แต่งกายชุดสากลนิยมสีดำหรือสีเข้ม (ทหาร ตำรวจ แต่งชุดปกติ แบบ ข ประดับดวงตรา)