guideubon

 

เชิญร่วมทำบุญพะเก่ง พิธีสวดชัยมงคลาถา ขอพร ประจำปี 2563

พะเก่ง2563-สว่างบูชาธรรม-01.jpg

พิธีพะเก่ง เป็นการทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล เสริมดวง เสริมบารมี โดยการจดชื่อเพื่อสวดชัยมงคลคาถา เพื่อขอให้พระคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข ทำมาค้าขึ้นในปีใหม่ โดยมีประเภทของ “เก่ง” หรือ “บทสวด” หรือ “คาถา” ประเภทต่างๆ ดังนี้

1) ครอบครัวเป็นสุข (แกหมึ่งเก่ง) ให้ครอบครัวรักใคร่กลมเกลียว
2) สะเดาะเคราะห์ (ปออุ่งเก่ง) ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
3) เสริมโชคลาภ (คิ่วไฉ่เก่ง) ให้การงานเจริญก้าวหน้า
4) เสริมดวงชะตา (ส่วยกุงเก่ง) ให้สิ่งชั่วร้ายหมดสิ้นไป
5) มั่นคงสถาพร (กึงกีเก่ง) ให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

พะเก่ง2563-สว่างบูชาธรรม-02.jpg

มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ขอเชิญสาธุชนลงชื่อและร่วมพิธี เสริมสิริวัฒนมงคล (พะเก่ง) ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563 ตามกำหนดการดังนี้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 13.00 น. พิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (เซียฮุก)
เวลา 16.00 น. สวดมนต์ถวายบูชา-เย็น (มึ่งกง)
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ เวียนธูป (เกี่ยเฮีย)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 06.00 น. สวดมนต์ถวายบูชา-เช้า (จาก่ง)
เวลา 10.00 น. สวดมนต์ถวายบูชา-เที่ยง (โงวก่ง)
เวลา 16.00 น. สวดมนต์ถวายบูชา-เย็น (มึงก่ง)
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ เวียนธูป (เกี่ยเฮีย)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 06.00 น. สวดมนต์ถวายบูชา-เช้า (จาก่ง)
เวลา 09.00 น. พิธีโปรดสัตว์ทานชีวิต (ปั้งแซ)
เวลา 10.00 น. สวดมนต์ถวายบูชา-เที่ยง (โงวก่ง) / พิธีรับพรปีใหม่ (ฮกเก่ง) และสักการะคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (เสี่ยฮุก)

พะเก่ง2563-สว่างบูชาธรรม-03.jpg

ติดต่อลงชื่อและสั่งจองเก่งได้ที่ สำนักงานมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน โทร.045-321273

ไหว้เจ้าขอพร สะเดาะเคราะห์ แก้ปีชง ที่อุบลราชธานี ปี 2563

พะเก่ง2563-สว่างบูชาธรรม-04.jpg

พะเก่ง2563-สว่างบูชาธรรม-05.jpg

พะเก่ง2563-สว่างบูชาธรรม-06.jpg