guideubon

 

ระเบียบข้อปฏิบัติการออกโรงทาน วัดหนองป่าพง ปี 2563

โรงทาน-2563-วัดหนองป่าพง-01.jpg

พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ได้ละสังขาร เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2535 จากนั้น วัดหนองป่าพง ได้จัดงานปฏิบัติธรรมเป็นอาจาริยบูชา ขึ้นทุกๆปี โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม ของทุกปี ซึ่งกำหนดให้มีการปฏิบัติธรรม ถือศีลแปด ถวายเป็นอาจริยบูชาแด่ พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและเป็นการปฏิบัติธรรมบูชาคุณ ถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่หลวงปู่ชา โดยมีพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา มารวมกันทำวัตรสวดมนต์เช้า ทำวัตรเย็น เดินจงกรม นั่งสมาธิ และรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์จากวัดสาขาต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและจากต่างประเทศ 

กำหนดการจัดงานปฏิบัติธรรมเป็นอาจาริยบูชา หลวงปู่ชา สุภทฺโท ปี 2563

ในช่วงงานปฏิบัติธรรมเป็นอาจาริยบูชา จะมีประชาชนและหน่วยงานต่างๆ มาออกโรงทาน ทำอาหารเครื่องดื่ม ถวายพระเถระ สามเณร แม่ชี กว่า1,000รูป พร้อมทั้งแจกจ่ายผู้ปฎิบัติธรรมในทุกๆเช้า และแจกอาหารเครื่องดื่มแก่ญาติโยมที่มาทำบุญภายในวัด 

โรงทาน-ช้าง-กีรติ-ศรีธัญรัตน์.jpg

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการออกโรงทาน ทางวัดได้มีระเบียบที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายปี ดังนี้

- ห้ามซื้อขายภายในบริเวณเขตวัด
- ห้ามบริจาคและเรี่ยไรเงินภายในบริเวณเขตวัด ให้บริจาคได้ที่กองอํานวยการหลังพิพิธภัณฑ์เท่านั้น
- ผู้ที่จะจัดทําโรงทานให้ลงทะเบียนที่จุดประสานงานโรงทานหน้าพิพิธภัณฑ์
- โรงทานหยุดปรุงอาหารตั้งแต่เวลา 18.00 น และบริการแจกทานจนเสร็จห้ามเกิน 19.00 น.
- ขอความร่วมมือโรงทานติดแผ่นป้ายชื่อโรงทานหรือชื่อวัดสาขา ขนาดไม่เกิน 1 X 2 เมตร

โรงทาน-Kanlaya-Prachumrasee.jpg

- วันที่ 16 มกราคม โรงทานปิดแจกทานตั้งแต่เวลา 11.00 น. เพื่อทําประทักษิณรอบเจดีย์ (ไม่มีโรงทานจรตามมติที่ประชุมสงฆ์)

โรงทาน-Jiffy-InDy-Tangtrakul.jpg

- ขอความร่วมมืองดใช้โฟมใส่อาหารแจกทาน ควรใช้ใบตองหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายแทน
- ขอความร่วมมือโรงทานงดใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจากจะทําให้กระแสไฟฟ้าขัดข้องและดับ
- ขอความร่วมมือโรงทานตอนเช้า แจกทานให้ผู้ปฏิบัติธรรม (ชุดขาว) ได้เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

โรงทาน-Kosin-Sritanee.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511