guideubon

 

เชิญชวนชาวอุบล ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ประจำปี 2562

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-01.jpg

ขอเชิญชวนชาวอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ศาลหลักเมือง ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี เพื่อให้ความเป็นสิริมงคล มีกำหนดการโดยสังเขป ดังนี้

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-02.jpg

เวลา 06.30 น. ทำบุญตักบาตรพระเถระจำนวน 9 รูป

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-04.jpg

เวลา 08.09 น. พิธีผูกผ้าสามสีและคล้องพวงมาลัย จุดธูป เทียนชัยคู่

พราหมณ์สวดอัญเชิญเทพ เทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

พราหมณ์ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ และบวงสรวง

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-03.jpg

เวลา 12.00 น. ปู่ตาแผ่นดิน รำเบิกส่งกระทงเบิกบ้านเบิกเมือง เมื่อถึงเวลาอันสมควรเบิกออก 

เสร็จพิธี

ทั้งนี้ เชิญชมมหรสพสมโภช (การแสดงหมอลำ) ในคืนวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง

บวงสรวง-ศาลหลักเมือง-อุบล-07.jpg

สำหรับพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนี้ โดยปกติ จังหวัดอุบลราชธานีจะจัดพิธีบวงสรวง ทุกวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 7 ของทุกปี (ตามประเพณีฮีตสิบสอง ถือว่าเดือน 7 เป็นเดือนทำบุญซำฮะ หรือบุญบูชาบรรพบุรุษ) สำหรับปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

บวงสรวง-ศาลหลักเมือง-อุบล-01.jpg

ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ทิศใต้ของทุ่งศรีเมือง และทางด้านทิศเหนือของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี (เดิมเป็นศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) สร้างเมือง พ.ศ. 2515 ในสมัย พลตำรวจตรีวิเชียร ศรีมันตร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กรมศิลปกรได้ออกแบบเสาหลักเมืองเป็นยอดบัวตูม โดยใช้ไม้ราชพฤกษ์ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2515 โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พระวัดศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี

บวงสรวง-ศาลหลักเมือง-อุบล-08.jpg

นายเดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คนต่อมา ได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุฎมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2519 

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-05.jpg

ไกด์อุบล เคยได้ฟังจากคุณพ่อสุวิชช  คูณผล ปราชญ์เมืองอุบลฯ ว่า เมื่อมีการก่อสร้างศาลหลักเมือง จะต้องมีการประกอบพิธีอัญเชิญเทวดาเข้าสิ่งสถิตในหลักเมืองเป็นพิธีสำคัญ ในปี พ.ศ.2531 เรือตรีดนัย เกตุศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบราชธานี ร่วมกับนายประจวบ ศรีธัญรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองอุบลราชธานี และนายบำเพ็ญ ณ อุบล อดีตอัยการขั้นฎีกาเขต 4 ขอนแก่น ในสมัยนั้น พร้อมกับหลักชัยไม้เท้าผู้เฒ่าผู้แก่ ชาวบ้านชาวเมืองอุบลฯ ทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกัน จัดขบวนแห่อัญเชิญวิญญาณ “ เสด็จเจ้าหอคำ ” ญาติผู้ใหญ่ชั้นสูงหรือตาทวดของเจ้าคำผง เข้าสิงสถิตหลักเมืองอุบล เมื่อเดือนกรกฎาคม 2531  และหลังจากนั้น เมื่อมีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จะมีคนทรงของมเหสักข์หลักเมืองจังหวัดต่างๆ มาร่วมพิธีมากมาย 

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-06.jpg

ปี พ.ศ.2562 นี้ ประเพณีฮีตสิบสอง "บุญซำฮะ" หรือบุญบูชาบรรพบุรุษ ซึ่งหมายถึง ดวงวิญญาณ “ เสด็จเจ้าหอคำ ” ญาติผู้ใหญ่ชั้นสูงหรือตาทวดของเจ้าคำผง ที่ทำพิธีอัญเชิญเข้าสิงสถิตหลักเมืองอุบล ตรงกับวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ขอเชิญชาวอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยพร้อมเพรียงกัน

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-07.jpg

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-08.jpg