guideubon

 

เชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลสีวิเชียร ประจำปี 2562

บุญบั้งไฟ-สีวิเชียร-น้ำยืน-อุบล-01.jpg

นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมกับชาวชุมชนตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน ขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล มีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการทำการเกษตรในชุมชน

- วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. พิธีเปิดงาน ร่วมชมการประกวดขบวนนางรำประกอบดนตรีพื้นเมืองประเภทสวยงามจาก 9 ชุมชน ขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม การแสดงบนเวที ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสีวิเชียร

- วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ร่วมเชียร์การประกวดบั้งไฟขึ้นนาน จำนวน 15 บั้ง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมงานบุญประเพณี สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป