guideubon

 

กำหนดการ วันรำลึกแห่งความดี ชาวอุบลราชธานี ปี 2562

กำหนดการ-วันรำลึกแห่งความดี-01.jpg

กําหนดการจัดงาน วันรําลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ อนุสาวรีย์แห่งความดี บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กำหนดการ-วันรำลึกแห่งความดี-02.jpg

เวลา 08.00 น.
- ส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ และภาคเอกชน ลงทะเบียน
- บรรเลงเพลงประกอบงาน (วงผสม) เพลงพระราชนิพนธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวงขับร้องประสานเสียงจากโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

เวลา 08.30 น.
 - ผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณพิธี (พิธีกรกล่าวต้อนรับและแจ้งกําหนดการ)

เวลา 09.30 น.
- เชิญธงชาติทั้ง 8 ชาติ ขึ้นสู่ยอดเสา
- พิธีกรเชิญหน่วยงานที่ลงทะเบียนวางพวงมาลาตามลําดับ
ผู้อาวุโส หัวหน้าหน่วยงาน ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทหารผ่านศึกทุกสมรภูมิ ชาวต่างประเทศ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

กำหนดการ-วันรำลึกแห่งความดี-03.jpg

เวลา 10.30 น.
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี วางพวงมาลา

กำหนดการ-วันรำลึกแห่งความดี-04.jpg

เวลา 10.45 น.
- ผู้แทนชาวต่างประเทศ ดําเนินการตามขั้นตอนสากล
- ผู้แทนชาวต่างประเทศ วางพวงมาลา/ผู้แทนชาวต่างประเทศ อ่านสารสดุดี
- ผู้แทนชาวต่างประเทศ กล่าวขอบคุณชาวอุบลราชธานี ผู้มีพระคุณต่อเชลยศึก

เวลา 10.55 น.
 - Exhortation

เวลา 10.59 น.
- Playing of Last Post เป่าแตรนอน

กำหนดการ-วันรำลึกแห่งความดี-05.jpg

เวลา 11.00 น.
- Two minute silence Au (ทุกท่านยืนสงบนิ่ง ๒ นาที)

เวลา 11.02 น. 
- Playing of Rouse (เป่าแตรปลุก)

กำหนดการ-วันรำลึกแห่งความดี-06.jpg

เวลา 11.03 น.
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบของที่ระลึกให้ผู้แทนชาวต่างประเทศ
- ผู้แทนชาวต่างประเทศ มอบของที่ระลึกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และบุคคลทําความดี
- นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบเอกสารหลักสูตรท้องถิ่นอนุสาวรีย์แห่งความดีแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
- ประธานในพิธีร่วมกับผู้แทนชาวต่างประเทศ จุดตะเกียงสันติภาพ
- ร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุม/ถ่ายภาพร่วมกัน/เสร็จพิธี

หมายเหตุ การแต่งกายชุดสากลนิยมสีเข้ม 

กำหนดการ-วันรำลึกแห่งความดี-08.jpg

กำหนดการ-วันรำลึกแห่งความดี-07.jpg

กำหนดการ-วันรำลึกแห่งความดี-09.jpg