guideubon

 

กาชาดอุบลฯ ชวนบริจาคโลหิตเพื่อสำรองใช้ช่วงสงกรานต์ 2561

บริจาคโลหิต-สงกรานต์--อุบล-01.jpg

ตามที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีหน้าที่ในการบริหารจัดการโลหิตทั่วประเทศ เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพปลอดภัย และเพื่อจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 นี้ มีวันหยุดหลายวัน ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จ.อุบลราชธานี สภากาชาดไทย จึงขอเชิญชวนบริจาคโลหิต เพื่อสำรองโลหิตช่วงสงกรานต์ให้กับโรงพยาบาล ในโครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต” ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จ.อุบลราชธานี

ผู้บริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 9-12 เมษายน 2561 และวันที่ 16 เมษายน 2561 จะได้รับเสื้อยืด “BLOOD DONATION” เป็นที่ระลึก สอบถามข้อมูลโทร 045-244628