guideubon

 

ฟรี!! ม.ราชภัฏอุบลฯ ขอเชิญชม การแสดงโขน ละคร ประจำปีการศึกษา 2560

การแสดงโขน-ละคร-ราชภัฏอุบล-01.jpg

สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญชม "การแสดงโขน ละคร ประจำปีการศึกษา 2560" โดย ศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ร่วมกับ คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ร่วมกันอนุรักษ์
สืบสาน และถ่ายทอดการแสดงชั้นสูงของไทย

กำหนดการจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องบุษยรัตน์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เวลา 09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดโครงการ

เวลา 09.30 - 11.00 น. การเสวนาในหัวข้อ "โขน เครื่องราชชูปโภคของมหากษัตริย์"

เวลา 11.00 - 12.00 น. การแสดงรำถวายพระพร อาเศียรวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน หนุมานหักสวนพระอุมา และหนุมานถวายพล

เวลา 13.30 - 14.00 น. การแสดง ระบำจันทราพาฝัน

และการแสดงละครพันทาง เรื่อง พระลอ ตอนพระลอเสี่ยงน้ำ

การแสดง ระบำมยุราภิรมย์

การแสดง อิเหนา (แบบชวา) ตอน หลงรูปอุณากรรม

เวลา 14.45 - 16.30 น. การแสดง ระบำวิชนี

การแสดง ระบำมฤตระเริง

การแสดงละครพันทาง เรื่อง พญาผานอง ตอน จากรัก