guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ปีการศึกษา 2559 รอบคัดเลือกทั่วไป

ราชภัฏอุบล-นักศึกษาใหม่-01.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ รอบคัดเลือกทั่วไป ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2559 โดยสมัครผ่านระบบ Internet http://web2020.ubru.ac.th

สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 1038 และ 1112