guideubon

 

จ.อุบลฯ จัดงาน มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันเยาวชนแห่งชาติ-อุบล-01.jpg

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม OTOP ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ