guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ราชภัฏอุบล-รับสมัคร-นักศึกษาใหม่-01.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ

รอบโควตา ระหว่างวันที่ 11-27 ธันวาคม 2558

รอบคัดเลือกทั่วไป ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2559

สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 1038 และ 1112