guideubon

 

เชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558

บริจาคโลหิต-สงกรานต์-01.jpg

ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากกว่าปกติ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อมาสำรองไว้ใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2558 ณ งานธนาคารเลือด ตึกผ่าตัดและพยาธิวิทยา ชั้น 2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตั้งแต่เวลา 09.00- 18.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

“ บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ถือเป็นกุศลอย่างแรงกล้า ”