guideubon

 

เชิญชวนร่วมงาน ปิดทองสรงน้ำ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง งานบุญประจำปี 2558

สรงน้ำพระ-ตักบาตรดอกไม้-วัดมหาวนาราม-03.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี วัดมหาวนาราม ส่วนราชการ และ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมงานบุญประเพณี นมัสการปิดทอง สรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง แห่ขบวนผะเหวด ตักบาตรดอกไม้ ฟังเทศน์มหาชาติ และทอดผ้าป่า สามัคคี ประจำปี 2558

สรงน้ำพระ-ตักบาตรดอกไม้-วัดมหาวนาราม-01.jpg

สำหรับงานบุญประจำปีวัดมหาวนาราม กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2558 ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมกันปิดทอง สรงน้ำ และตักบาตรดอกไม้ เพื่อถวายเป็นเครื่องราชสักการะ องค์พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง และ เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติ ตลอดจนเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสถาพร เคียงคู่จังหวัดอุบลราชธานี และประเทศไทยต่อไป

สรงน้ำพระ-ตักบาตรดอกไม้-วัดมหาวนาราม-02.jpg

กิจกรรมงานบุญประจำปี วัดมหาวนาราม ประจำปี 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 น. จะมีขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานยาวาประธานสงฆ์ และขบวนแห่เครื่องราชสักการะ จาก ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าสู่ วัดมหาวนาราม โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดงานอย่างเป็นทางการ

สรงน้ำพระ-ตักบาตรดอกไม้-วัดมหาวนาราม-04.jpg

และในวันที่ 3 เมษายน 2558 จะมีขบวนแห่ผะเหวด จากวัดหลวง ตามเส้นทางสู่วัดมหาวนาราม / พิธีตักบาตรดอกไม้ พระสงฆ์ 209 รูป และฟังเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน

ตลอดระยะเวลาในการจัดงาน จะมีการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน สรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ฟังเทศน์มหาชาติ และ ร่วมลุ้นเซียมซีการกุศล ตลอดจนรับชมมหรสพ ทุกวัน

สรงน้ำพระ-ตักบาตรดอกไม้-วัดมหาวนาราม-05.jpg