guideubon

 

เชิญร่วมพิธีบวงสรวง และสดุดีวีรกรรม เจ้าคำผง ประจำปี 2558

พระประทุมวรราชสุริยวงษ์-เจ้าคำผง-02.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิเจ้าคำผง พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดพิธีบวงสรวง และสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2558 เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของผู้สร้างบ้านแปงเมืองอุบลราชธานี และเสริมสร้างความรัก สามัคคี และภาคภูมิใจในท้องถิ่น ระหว่างวงวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2558 นี้ ที่วัดหลวง และบริเวณอนุสาวรีย์ทุ่งศรีเมือง

ภายในงาน จะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีสักการบูชาพระเจ้าใหญ่องค์หลวง พิธีบวงสรวงและอัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าคำผง ขบวนแห่สดุดี พิธีวางขันหมากเบ็ง การแสดงรำประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี พร้อมการแสดงนิทรรศการ ตามกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง

เวลา 09.00-21.00 น. การจัดแสดงนิทรรศการ เนื่องในงานพิธีบวงสรวง และสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง)

เวลา 18.30-19.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์

เวลา 19.30-21.00 น. พิธีปฏิบัติธรรม

เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมสมโภชพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง)

พระประทุมวรราชสุริยวงษ์-เจ้าคำผง-07.jpg

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 จากวัดหลวง ถึงทุ่งศรีเมือง

เวลา 06.30 น. ประกอบพิธีไหว้พระเจ้าใหญ่องค์หลวง และพิธีสักการะ อัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าคำผง

เวลา 07.00 น. เคลื่อนขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองตามแบบประเพณีโบราณจากวัดหลวง มายังอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง)

พระประทุมวรราชสุริยวงษ์-เจ้าคำผง-04.jpg

เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง

เวลา 08.00 น. หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมวางขันหมากเบ็ง

พระประทุมวรราชสุริยวงษ์-เจ้าคำผง-05.jpg

เวลา 09.00 เป็นต้นไป

- ประธานในพิธีจุดธูปเทียน ประกอบพิธีบวงสรวง

- ประธานในพิธีเปลี่ยนผ้าแพร และสักการะด้วยมาลัยกรและวางขันหมากเบ็ง

- ประธานในพิธี กล่าวสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง)

- พราหมณ์อ่านโองการและลั่นฆ้องชัย / เสร็จพิธี

พระประทุมวรราชสุริยวงษ์-เจ้าคำผง-03.jpg

- การแสดงรำสดุดีถวายสักการะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

- รำถวายมือจากประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ จำนวน 224 คน

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511