guideubon

 

เชิญเที่ยวงาน เกษตรอีสานใต้ ปี 2558 "ดิน น้ำ ลมไฟ เทิดไท้กษัตริย์เกษตร"

เกษตรอีสานใต้-อุบล-01.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเที่ยวงาน เกษตรอีสานใต้ วันที่ 6-15 ก.พ.2558 ชมการจัดนิทรรศการภาครัฐ-เอกชน, สวนอาเซียน, อุโมงค์พืชผัก, สวนศิลป์กินได้, พรรณไม้นานาชนิด, โคทาจิมะ, ไก่ชารามอ, สัตว์พื้นเมืองอาเซียน, ไก่พื้นเมืองยอดนักสู้, ปลาสวยงาม, สินค้า OTOP, การประกวดภาพวาด, เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีทางการเกษตร, ร่วมทำบุญกฐิน, ชมศิลปวัฒนธรรม, การประกวดวงดนตรี, การแสดงของศิลปินนักร้องมากมาย ฯลฯ

เกษตรอีสานใต้-อุบล-02.jpg

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2558 ในวันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ภายใต้แนวคิดในการจัดว่า "ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร" เพื่อเป็นการน้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริมาเผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ให้นำไปใช้อย่างกว้างขวางในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ให้มีความมั่นคง พอเพียง พอใช้ในครัวเรือนและชุมชน

โดยในปี 2558 นี้ ทางสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็น "ปีดินสากล" ตามข้อเสนอขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม นำเสนอความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก ซึ่งภาคการเกษตรนับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการนำเอาทรัพยากรดิน น้ำ ลม ไฟ มาใช้เป็นปัจจัยในการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์โลก ภายใต้การเปลี่ยนแปลงและข้อจำกัดทางธรรมชาติและพลังงาน ที่นับวันภาคการผลิตทางการเกษตรจะต้องพึ่งพาความรู้ ทักษะที่มีความประณีต และเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยมากขึ้นตามลำดับ

เกษตรอีสานใต้-อุบล-03.jpg

ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกรและผู้สนใจ โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมในงาน อาทิ นิทรรศการเกษตรมีชีวิต สวนสัตว์มหาสนุก (Sheep Land) ปลาสวยงาม ฟิชชิ่งเกมส์ สวนศิลป์กินได้ ทานตะวันวงกต สวนดอกไม้หลากสี บัวงามนามอุบล อุโมงค์บวบยาว ฟักทองยักษ์ (Giant Pumpkin) มะเขือเทศสีม่วง อาหารแปรรูปและเมนูพิเศษผลงานการสร้างสรรค์ของนักศึกษา กังหันลมปั่นไฟ พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร การเสวนาทางวิชาการ การแสดงผลงานทางวิชาการทั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัทเอกชนชั้นนำทางการเกษตร การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร พรรณไม้สวยงามหลากหลายชนิด พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยง สินค้าคุณภาพจากชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ โทรศัพท์ 045-353533 โทรสาร 045-288374 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511