guideubon

 

รวมสถานที่จัดงานลอยกระทง ปี 2557 จังหวัดอุบลราชธานี

 

กฐินวัดหลวง.jpg

เทศบาลนครอุบล จัดงานพิธีขอขมาพระแม่คงคา บูชาพระราหู และลอยประทง ที่ท่าน้ำวัดหลวง แม่น้ำมูล

ลอยกระทง57-คำน้ำแซบ.jpg

ฝั่ง อ.วารินชำราบ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดแข่งเรือหาปลา ประกวดนางนพมาศ และลอยกระทง ณ คลองคำนางรวย

ลอยกระทง57-มออุบล.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานวันลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ ที่ลานสันทนาการ 70 ไร่

ลอยกระทง57-ราชภัฏอุบล.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดงานลอยกระทง ประกวดร้องเพลงและนางนพมาศ ที่ลานไทร ศูนย์สิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

ลอยกระทง57-นาตาล.jpg

อบต.นาตาล จัดงานลอยกระทง แข่งเรือ ประกดวนางนพมาศ บริเวณวัดบ้านคันพะลาน

ลอยกระทง57-บ้านด่านโขงเจียม.jpg

เทศบาลตำบลบ้านด่าน โขงเจียม จัดงานแข่งเรือสามัคคีไทย-ลาว ประกวดกระทง และนางนพมาศ ที่สวนสาธารณะดอนหินตั้ง