guideubon

 

พิธีบวงสรวงและสดุดีเจ้าคำผง และวันรำลึกความดีชาวอุบล ปี 2557

พระประทุม-เจ้าคำผง-อุบล-01.jpg

ขอเชิญร่วมงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) และงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2557 ระหว่าง วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) และอนุสาวรีย์แห่งความดี ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ตลอดจนห้างร้านต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันจัดงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2557 และงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ในระหว่าง วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) และอนุสาวรีย์แห่งความดี ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การจัดงานดังกล่าว เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของผู้สร้างบ้านแปงเมืองอุบลราชธานี และเสริมสร้างความรัก สามัคคี และภาคภูมิใจในท้องถิ่น ซึ่งมีกำหนดการดังต่อไปนี้

พระประทุม-เจ้าคำผง-อุบล-02.jpg

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง

เวลา 09.00 – 21.00 น. - การจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมเจ้าคำผง เวลา 18.30 – 19.30 น. - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาจัตุรมุข ทุ่งศรีเมือง

เวลา 19.30 – 21.00 น. - ปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาว ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดหลวง และบริเวณทุ่งศรีเมือง

เวลา 06.30 น. - ประกอบพิธีไหว้พระเจ้าองค์หลวงและอัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าคำผง

เวลา 07.00 น. - เคลื่อนขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองตามแบบโบราณจากวัดหลวงมายัง บริเวณอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ - ถวายภัตตาหารปิ่นโตแด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ ศาลาจัตุรมุข ทุ่งศรีเมือง

เวลา 08.00 น. - หน่วยงานทั้งองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชน ร่วมวางขันหมากเบ็ง

เวลา 09.00 – 11.00 น. - ประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จุดเทียนชัย ประกอบพิธีบวงสรวง / ประธานในพิธีเปลี่ยนผ้าแพร และสักการะด้วยมาลัยกรและวางขันหมากเบ็ง / ประธานกล่าวสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) / พราหมณ์อ่านโองการและลั่นฆ้องชัย / การแสดงรำสดุดีถวายสักการะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี / รำถวายมือจากประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธรและอำนาจเจริญ

อนุสาวรีย์แห่งความดี-อุบล-02.jpg

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 วันรำลึกความดีชาวอุบลราชธานี

เวลา 08.00 น. - ผู้ร่วมงานพร้อมกันที่บริเวณพิธี ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองอุบลฯ - เคลื่อนขบวนจากบริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์มายังอนุสาวรีย์แห่งความดี

เวลา 09.30 น. - เชิญธงชาติทั้ง 8 ชาติ ขึ้นสู่ยอดเสา

เวลา 11.11 น. - ผู้แทนชาวต่างชาติวางพวงมาลา / ประธานในพิธีร่วมกับผู้แทนชาวต่างประเทศปล่อยนกพิราบ / ดุริยางค์บรรเลงเพลงไร้รักไร้ผล / วางดอกไม้ หลอมรวมใจเป็นหนึ่ง / ร้องเพลงปลุกใจ และเพลงแห่งความดี / เสร็จพิธี

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2557 และงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2557