guideubon

 

เชิญร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมเจ้าคำผง ประจำปี 2557

เจ้าคำผง-อุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ หรือเจ้าคำผง และงานวันรำลึกแห่งความดี ชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดหลวง และบริเวณทุ่งศรีเมือง

สดุดีเจ้าคำผง-01.jpg

ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ มูลนิธิเจ้าคำผง หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ หรือเจ้าคำผง และงานวันรำลึกแห่งความดี ชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดหลวง และบริเวณทุ่งศรีเมือง ซึ่งจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีสักการบูชาพระเจ้าใหญ่องค์หลวง พิธีบวงสรวงและอัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าคำผง ขบวนแห่สดุดีวีรกรรม พิธีวางขันหมากเบ็ง การแสดงรำประวัติศาสตร์เมืองอุบลฯ การแสดงนิทรรศการ และการประกวดนิทรรศการ

อนุสาวรีย์แห่งความดี-อุบล-01.jpg

นอกจากนี้ ในงานวันรำลึกแห่งความดี จะมีการจัดขบวนแห่ การขับร้องเพลงประสานเสียง และพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์แห่งความดี ในโอกาสนี้ ขอเชิญลูกหลานชาวอุบลราชธานี ร่วมสดุดีวีรกรรมเจ้าคำผง รำลึกถึงคุณงามความดี และสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามสืบต่อไป