guideubon

 

เชิญร่วมงาน ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ประจำปี 2557

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี เชิญชวนพุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมงาน ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม งามล้ำศีล 5 ประจำปี 2557 พร้อมเรียนรู้ประเพณีจุลกฐิน พร้อมการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จากสถานศึกษาและสมาคม ชมรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดไชยมงคล อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ขอเชิญพุทธศานิกชนร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีศีลธรรม งามล้ำศีล 5” ปีที่ 6 ประจำปี 2557 จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณวัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสมทบทุนสร้างพุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต และสมทบกองบุญหยาดพิรุณอุ่นเกล้าเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาสฃ

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-02.jpg

กิจกรรมในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เริ่มเวลา 08.39 น.

- พิธีอัญเชิญเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
- พิธีเปิดงาน "ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีศีลธรรม งามล้ำศีล 5” ปีที่ 6 ประจำปี 2557 และ
- กิจกรรม "จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร”
- การแสดงคนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อฉลององค์กฐิน ได้แก่ การแสดงดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง หมอลำคู่ เล่านิทานพื้นบ้านขับร้องสรภัญญะ รำวงย้อนยุค และการละเล่นพื้นเมืองที่หาชมได้ยาก

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เริ่มเวลา 06.30 น.

- พิธีตักบาตรพระกัมมัฏฐาน จำนวน 109 รูป ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดหลังเดิม
- ขบวนแห่ผ้ามหาบุญจุลกฐิน "เส้นทางธรรมสืบสานประเพณีศรีอีสาน” และ
- พิธีทอดมหาบุญจุลกฐิน

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-03.jpg

ภายในงาน "ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีศีลธรรม งามล้ำศีล 5” มีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและการอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยมีฐานการเรียนรู้ 3 ฐานหลัก ได้แก่

ฐานจากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร 9 ฐาน ประกอบด้วยฐานปลูกฝ่ายเป็นสายบุญ เก็บฝ้ายสายธารบุญ อิ้ว ดีด ล้อ เข็นฝ้ายเป็นสายธรรม เปีย ปั่นฝ้ายสายศรัทธา กวัก สืบ ค้นฝ้ายสายใยบุญ ตำหูก ผูกสายธรรม ตัดเย็บ เก็บสายใย ย้อมด้ายสายพระธรรมและมหาบุญจุลกฐิน

ฐานถนนสายข้าว 9 สาย ประกอบด้วย สายข้าวต้มมัด ข้าวหลาม ข้าวปุ้น ข้าวจี่ ข้าวมธุปายาส ข้าวเม่า ข้าวโป่ง พวงมาลัยข้าวตอกแตกและข้าวปาด

และถนนสายอาชีพ ประกอบด้วยสาธิตการทำธูปหอม การสาวไหม การทอผ้าลายจกดาว การทอผ้ากาบบัวเมืองอุบล การตีมีด การหล่อเครื่องทองเหลือง การทำของที่ระลึก/สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้/การแปรรูปอาหาร

ขอเชิญชวนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีศีลธรรม งามล้ำศีล 5” ปีที่ 6 ประจำปี 2557 ในวันและเวลาดังกล่าว

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-04.jpg

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-05.jpg

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-06.jpg