guideubon

 

เชิญร่วมทำบุญกฐินมหากุศล “กฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2557

กฐินสามัคคี.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีจิตกุศลร่วมทำบุญกฐินมหากุศล “กฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2557” เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างพระมหารัตนเจดีย์ศรีมหาโพธิ์โยบล

โดยมีพิธีสมโภชน์องค์กฐิน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และพิธีทอดถวายกฐิน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2557 ณ วัดหนองหว้า ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ในโอกาสนี้ สามารถร่วมทำบุญได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 1034, 1122 และ 2094 หรือผ่านทางบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (กฐินปี 2557) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 441-1-29669-5” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป