guideubon

 

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ 250 รูป ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

กองบวช-อุปสมบทหมู่-วัดป่าไทรงาม-01.jpg

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว 

กองบวช-อุปสมบทหมู่-วัดป่าไทรงาม-02.jpg

เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมากถึง 250 ท่าน ซึ่งมากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ถึง 3 เท่า โดยวัดไม่ได้จำกัด และไม่ปฏิเสธจากความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพ่อหลวงของเรา ซึ่งถือว่าเป็นครั้งสำคัญที่สุดในชีวิต แต่วัดอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดการในครั้งนี้เพิ่มเติมและสูงขึ้น และไม่ได้มีปัจจัยเตรียมไว้ในครั้งนี้เพียงพอ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่มีกำลังกาย กำลังทรัพย์ ร่วมช่วยงาน หรือช่วยบริจาคในครั้งนี้ เพื่อพ่อหลวงของปวงชน

บวชถวายในหลวง-วัดป่าไทรงาม-02.jpg

จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ... บริจาคสมทบกองบวช โครงการบรรชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วัดป่าไทรงาม ต.เมืองเดช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี กองละ 3,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา โดยร่วมบริจาคได้ที่วัดป่าไทรงาม หรือแจ้งความประสงค์ โอนเข้าบัญชีของโครงการ
ธนาคารออมสิน สาขาเดชอุดม
เลขที่ บช. 020226047312
ชื่อบัญชี โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (วัดป่าไทรงาม อ.เดชอุดม)

บวชถวายในหลวง-วัดป่าไทรงาม-03.jpg

ขออนุโมทนาบุญกุศลในการร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยครับ กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของท่านมา ณ ที่นี้ ขออานิสงส์ผลบุญที่ท่านได้กระทำในครั้งนี้ จงเกื้อหนุนให้ท่านและครอบครัว ตลอดจนบุคคลอันเป็นที่รัก เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ

กำหนดการ

- รายงานตัว/ลงทะเบียน ฝึกซ้อมขานนาค วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าไทรงาม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

- พิธีปลงผมนาค วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าไทรงาม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

- พิธีบรรพชาและอุปสมบท วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าไทรงาม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

- การศึกษาพระธรรมวินัย และฝึกปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 16-31 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าไทรงาม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

- การลาสิกขา วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2560