guideubon

 

เชิญร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 25 ส.ค.58 ห้องโกมุท ราชภัฏอุบล

บริจาคโลหิต-ราชภัฏอุบล-01.jpg

งานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี จะจัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ในโอกาสนี้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีจิตกุศล ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้อื่นโดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511