guideubon

 

แจ้งผู้โดยสารรถไฟ รถด่วน กรุงเทพฯ-อุบลฯ 25-26 พ.ค.64 สังเกตุอาการตนเอง

รถด่วนโควิด-01.jpg

ประกาศจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี 

ขอให้ผู้โดยสารรถไฟ รถด่วน ขบวนที่ 67 โบกี้ที่ 4
ออกจาก กทม. วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 21.30 น. 
ถึง จ.อุบลราชธานี วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.55 น.

ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่น อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจโควิดได้ที่...โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

ศูนย์ EOC COVID-19 อุบลราชธานี
08-2648-9270 ( 08.00 - 21.00 น.)
09-6693-2139 ( 08.00 - 21.00 น.)
09-5984-6432 ( 08.00 - 21.00 น.)
045-243301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)