guideubon

 

เปิดรายชื่อ 25 ร้านยาอุบลฯ ดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ ฟรี

เจ็บป่วยเล็กน้อย-ร้านยาอุบล-01.jpg

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับสภาเภสัชกรรม เพิ่มบริการ “เภสัชกรรมปฐมภูมิ” โดยเภสัชกรร้านยาในชุมชนร่วมดูแล ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ไม่ว่าสิทธิบัตรทองจะอยู่ที่ไหน สามารถปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

16 อาการเจ็บป่วยเล็กน้อย

1. ไข้/ไอ/เจ็บคอ
2. ปวดข้อ
3. เจ็บกล้ามเนื้อ
4. อาการทางผิวหนัง ผื่น คัน
5. ปวดท้อง
6. บาดแผล
7. ท้องเสีย
8. ปวดหัว
9. เวียนหัว
10. ปวดฟัน
11. ท้องผูก/ริดสีดวงทวาร
12. ถ่ายปัสสาวะขัด/เจ็บ/ลำบาก
13. ปวดประจำเดือน
14. ตกขาวผิดปกติ
15. ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตา
16. ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับหู 

เจ็บป่วยเล็กน้อย-ร้านยาอุบล-02.jpg

ผู้มีสิทธิบัตรทอง สังเกตที่หน้าร้าน จะมีสติ๊กเกอร์ “ร้านยาคุณภาพของฉัน ให้บริการเจ็บป่วยเล็กน้อย” สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มีร้านยาเข้าร่วมโครงการ 25 แห่ง ได้แก่

1. คลังยา 2 อรุณประเสริฐ เขมราฐ เขมราฐ โทร.085-7711351
2. บ้านยาดี โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม โทร.082-8496888
3. บ้านยาดี สาขานาจะหลวย นาจะหลวย โทร.065-6284288
4. ร้านขายยาเพรียว (Pure) สาขาพิบูลมังสาหาร สถิตย์นิมานการ พิบูลมังสาหาร โทร.045-441013
5. สายธารเภสัช อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร โทร.062-1936246
6. ทิพยเภสัช ทุ่งหลวง ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี โทร.087-6526874
7. มิสเตอร์ เภสัช ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี โทร.097-0505456
8. วรรณนภาเภสัช ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี โทร.095-9289442
9. บู๊ทส์-เซ็นทรัล อุบล ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล แจระแม เมืองอุ่บลราชธานี โทร.045-422422

10. วัตสันฟาร์มาซี สาขาเซ็นทรัลอุบล ชั้น 2 แจระแม เมืองอุบลราชธานี โทร.092-2463520
11. ตลาดยา เขื่อนธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี โทร.062-4962246
12. วัตสันฟาร์มาซี สาขาโลตัสอุบลราชธานี ชยากูร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี โทร.065-520-3752
13. บู๊ทส์-สุนีย์ อุบล ศูนย์การค้าสุนีย์ อุบล ชยางกูร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี โทร.045-317201
14. วัตสันฟาร์มาซี สาขาซิตี้มอลล์ อุบล ชั้น 1 ถนนชยางกูร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี โทร.092-246-3392
15. ร้านยาฟาสซิโน สาขาถนนธรรมวิถี ธรรมวิถี 4 ในเมือง ธรรมวิถี เมืองอุบลราชธานี โทร.045-950358

16. ร้านยาฟาสซิโน สาขาหน้า รพ.อุบลรักษ์ พโลรังฤทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี โทร.088-290-9918
17. สุดารัตน์เภสัช สุขาอุปถัมภ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี โทร.045-905203
18. คลังยาแก้วเนตร อุบล - ตระการ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี โทร.098-6989542
19. ตุ้มชัยเภสัช ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี โทร.083-8369924
20. นานา ฟาร์มา ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี โทร.063-4192456
21. บ้านยาวาริน คำน้ำแซบ วารินชำราบ โทร.
22. สมศักดิ์เภสัช กันทรลักษ์ วารินชำราบ โทร.045-321635, 045-323317, 045-900213
23. ร้านยาฟาสซิโน สาขาวารินชำราบ กันทรลักษณ์ วารินชำราบ โทร.088-2956092
24. สัจจะเภสัช เกษมสุข วารินชำราบ โทร.045-321007
25 ร้านยาแสนสุข สถลมาร์ค วารินชำราบ โทร.095-1904095

เจ็บป่วยเล็กน้อย-ร้านยาอุบล-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511