guideubon

 

กำหนดการเทศน์สามัคคี รอบนอกแจระแม และรอบนอกวาริน

เทศน์สามัคคี-วัดรอบนอก-01.jpg

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า เทศน์สามัคคี ประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศไทย  ได้รับความนิยมอย่างมากในจังหวัดอุบลราชธานี เริ่มจากวัดเริ่มต้นเพียง 4 วัด ขยายออกไปเรื่อยๆ จนถึง 23 วัด ก็ยังมีวัดที่แจ้งความจำนงค์เข้ามาร่วมอีก จึงได้ขยายออกไปเป็น เทศน์สามัคคีวัดรอบนอกอีก 2 วง ได้แก่ วัดรอบนอกแจระแม จำนวน 12 วัด และวัดรอบนอกวารินฯ อีก 15 วัด จึงไม่เป้นการกล่าวเกินเลยไปในคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานีตอนหนึ่งที่ว่า... ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม..... เพราะจะหาพุทธศาสนิกชนที่ตระเวนไปฟังธรรมตามวัดต่างๆ โดยพร้อมเพรียงกันได้ตลอดระยะเวลาเข้าพรรษา 3 เดือนด้วยกัน แถมยังจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 62 แล้ว สำหรับวัดรอบใน ปีที่ 44 วัดรอบนอกแจระแม และ ปีที่ 35 สำหรับวัดรอบนอกวาริน

ไกด์อุบล : กำหนดการฟังเทศน์สามัคคี
วัดรอบนอกแจระแม ปีที่ 44

15 ก.ค.60 วัดหนองแกใหม่
22 ก.ค.60 วัดด้ามพร้า
29 ก.ค.60 วัดกุดคูณ
5 ส.ค.60 วัดหนองปลาปาก
13 ส.ค.60 วัดท่าบ่อ
20 ส.ค.60 วัดท่าวังหิน
27 ส.ค.60 วัดบ้านนาคำ
3 ก.ย.60 วัดดอนกลาง
9 ก.ย.60 วัดป่าแสนอุดม
16 ก.ย.60 วัดบ้านนาควาย
23 ก.ย.60 วัดตำแย
1 ต.ค.60 วัดบ้านก้านเหลือง

ไกด์อุบล : กำหนดการฟังเทศน์สามัคคี
วัดรอบนอกวาริน ปีที่ 35

15 ก.ค.60 วัดเสนาวงศ์
22 ก.ค.60 วัดหาดสวนสุข
29 ก.ค.60 วัดกุดปลาขาว
5 ส.ค.60 วัดดอนงิ้ว
6 ส.ค.60 วัดท่ากกแห่
12 ส.ค.60 วัดคำเจริญ
19 ส.ค.60 วัดป่าเรไร
26 ส.ค.60 วัดประชาพิทักษ์
27 ส.ค.60 วัดค้อหวาง
3 ก.ย.60 วัดธรรมนิมิตร
10 ก.ย.60 วัดบ้านไม้ค้าง
16 ก.ย.60 วัดวรรณวารี
23 ก.ย.60 วัดเหรียญทอง
24 ก.ย.60 วัดแสนสุข
1 ต.ค.60 วัดคำนางรวย

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511