guideubon

 

เชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก

วันผู้บริจาคโลหิต-อุบล-01.jpg

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี (กลุ่มงานธนาคารเลือด) จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายน (World Blood Donor Day) ประจำปี 2560 ณ กลุ่มงานธนาคารเลือดและเวชศาสตร์บริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหม่อมเจียงคำ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

นายกเหล่ากาชาด-อุบล-สมศักดิ์-จังตระกุล-01.jpg

นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต โดยเฉพาะผู้บริจาคประจำสม่ำเสมอ สำหรับกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 ได้แก่ การรับบริจาคโลหิต, ดวงตาและอวัยวะ, นิทรรศการวันผู้บริจาคโลหิตโลก ผู้ที่บริจาคโลหิตในวันนี้ จะได้รับเสื้อยืดสกรีนวันผู้บริจาคโลหิตโลกเป็นของที่ระลึก (จำนวนจำกัด)

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 045-25 5058, 045-244821 

วันผู้บริจาคโลหิต-อุบล-02.jpg

สำหรับวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ดร.คาร์ล ลันด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) แพทย์ชาวออสเตรีย-อเมริกัน ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1868-1943 ในจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ท่านเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการจำแนกหมู่โลหิต A, B และ O ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก จนได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยา หรือแพทยศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1930 อีกทั้งยังพบว่า การถ่ายเลือดให้กับผู้ที่มีหมู่เลือดเดียวกันไม่ทำให้เซลล์เม็ดเลือดถูกทำลาย การค้นพบเหล่านี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการต่อยอดในวงการแพทย์มาจนถึงทุกวันนี้ ขณะเดียวกันก็ยังสามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้อีกเป็นจำนวนมาก

วันผู้บริจาคโลหิต-อุบล-03.jpg

เพื่อให้ชาวโลกตระหนัก และเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต พร้อมกับแสดงความขอบคุณต่อผู้บริจาคโลหิต องค์การอนามัยโลก สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ จึงได้ขอความร่วมมือให้สภากาชาดทั่วโลก จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลก และส่งเสริมงานบริการโลหิตให้เป็นที่แพร่หลายในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายนของทุกปี โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2004 และจัดกิจกรรมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน