guideubon

 

24 กันยายน นี้ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรติดขัด

สนามสอบ-พนักงานส่วนท้องถิ่น-01.jpg

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยสถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่ดำเนินการสอบ (ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ) 4 แห่ง ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2. โรงเรียนนารีนุกูล

3. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

4. โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

สนามสอบ-พนักงานส่วนท้องถิ่น-02.jpg

ซึ่งจะมีผู้เข้าสอบในพื้นที่เป็นจำนวนมาก จึงขอให้ประชาชนศึกษาเส้นทางและหลีกเลี่ยงในบริเวณสนามสอบดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511