guideubon

 

24 กันยายน นี้ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรติดขัด

สนามสอบ-พนักงานส่วนท้องถิ่น-01.jpg

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยสถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่ดำเนินการสอบ (ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ) 4 แห่ง ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2. โรงเรียนนารีนุกูล

3. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

4. โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

สนามสอบ-พนักงานส่วนท้องถิ่น-02.jpg

ซึ่งจะมีผู้เข้าสอบในพื้นที่เป็นจำนวนมาก จึงขอให้ประชาชนศึกษาเส้นทางและหลีกเลี่ยงในบริเวณสนามสอบดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร