guideubon

 

เชิญชมงาน ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ วิถีอีสาน 24-25 มี.ค.59

ฮีตสิบสอง-คองสิบสี่-วิถีอีสาน-05.jpg

เชิญชมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ในงาน ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ วิถีอีสาน 24-25 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม OTOP จังหวัดอุบลราชธานี

พบกับวัฒนธรรมประเพณี 12 เดือน ของาวอีสาน และกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพ อาทิ เทียนสัลกวัฒนธรรม ผ้าผะเหวด มาลัยข้าวตอก พิธีแซนโฏนตา บายศรี มูลมังอุบลฯ และอาหารในงานบุญ

อาหารในงานบุญสมัยก่อนเป็นอย่างไร เชิญชิมได้ในงานนี้ วันที่ 24-25 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม OTOP จังหวัดอุบลราชธานี

ฮีตสิบสอง-คองสิบสี่-วิถีอีสาน-03.jpg

ฮีตสิบสอง-คองสิบสี่-วิถีอีสาน-04.jpg

ฮีตสิบสอง-คองสิบสี่-วิถีอีสาน-02.jpg