guideubon

 

เชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการศึกษา ช่วยน้องๆ ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า ที่ถูกเพลิงไหม้

เพลิงไหม้-ม่วงสามสิบ-อุบล-01.jpg

จากเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เป็นผลให้อาคารถูกไฟไหม้เสียหายหมดทั้งหลัง ซึ่งอาคารดังกล่าว ได้ใช้เป็นห้องสหกรณ์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี และห้องเรียนชั้นประถมปีที่ 2 ทางโรงเรียนจึงประกาศให้นักเรียนบางชั้น ป.1-ป2 หยุดเรียนชั่วคราว เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์การสอน และหนังสือเรียนถูกเพลิงไหม้

เพลิงไหม้-ม่วงสามสิบ-อุบล-02.jpg

เพื่อให้น้องๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษา ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเรียนเชิญท่านที่มีจิตศรัทธา บริจาคทรัพย์ หรือ อุปกรณ์การเรียนการสอน โดยบันทึกเป็นรายการดังนี้

1. เครื่องเขียน แบบเรียน ต่างๆ
2. อุปกรณ์กีฬา,ชุดกีฬา
3. อุปกรณ์ เครื่องดนตรีไทย โปงลาง และ ดุริยางค์
4. อุปกรณ์โต๊ะ เก้าอี้เรียน จำนวนมาก
5. ชุดลูกเสือ พร้อมอุปกรณ์การสอน
6. กระดานไวท์บอร์ด
7. สื่อการสอน ทีวี คอมพิวเตอร์
8. อุปกรณ์ ห้องวิทยาศาสตร์
9. อุปกรณ์ที่ใช้ในห้อง พยาบาล
10. อุปกรณ์ขยายเสียง โทรโข่ง
11. พัดลม ตั้งพื้น, เพดาน
12. หลอดไฟต่างๆ
13. ตู้เก็บอุปกรณ์ สำนักงาน
14. กระเป๋านักเรียน

เพลิงไหม้-ม่วงสามสิบ-อุบล-03.jpg

ท่านสามารถบริจาคโดยตรงที่ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ท่านผู้อำนวยการ 089-2827068, 085-6110926 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511