guideubon

 

เชิญร่วมงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. 23-26 มิ.ย.58

คาราวานวิทยาศาสตร์-01.jpg

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนร่วมงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 โดยมีพิธีเปิด ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ จะมีการบรรยายพิเศษ ฐานความรู้ และนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่แปลกใหม่ และกระจายฐานการเรียนรู้ให้เยาวชนและประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ได้เรียนรู้สื่อวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียน การทำงาน และชีวิตประจำวันต่อไป

คาราวานวิทยาศาสตร์-02.jpg

คาราวานวิทยาศาสตร์-03.jpg

คาราวานวิทยาศาสตร์-04.jpg