guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดงานบริหารธุรกิจวิชาการ 22-23 ส.ค.60 สุนีย์ทาวเวอร์

บริหารธุรกิจวิชาการ-ราชภัฏอุบล-01.jpg

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดงาน "บริหารธุรกิจวิชาการ" ครั้งที่ 3 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 สุนีย์ทาวเวอร์

ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เปิดเผยว่า สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น การบรรยายพิเศษ การอบรมสัมมนา การแสดงนิทรรศการผลงาน การประกวดโครงงาน และการแข่งขันทักษะระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษาในด้าน การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นิเทศศาสตร์ และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ อาทิ Digital Marketing for Teen, ทักษะภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ, ทักษะการบัญชี, การจัดการยุคใหม่, ทรัพยากรมนุษย์รุ่นใหม่, เทคนิคการถ่ายภาพยนตร์สั้น กฎหมายแรงงาน และการกล่าวสุนทรพจน์ เป็นต้น

ในโอกาสนี้ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน และประชาชนที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511