guideubon

 

ศบภ.มทบ.22 ขยายเวลารับ-ส่ง เมืองอุบล-วารินฯ ช่วงน้ำท่วมทาง

ขยายเวลารับส่ง-อุบล-วาริน-01.jpg

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 22 ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 และกองบิน 21 จัดยานพาหนะขนาดใหญ่ ให้บริการพี่น้องประชาชนเดินทางปฏิบัติภารกิจในห้วงสถานการณ์อุทกภัย เส้นทางทางหลวงหมายเลข 24 อ.วารินชำราบ - อ.เมืองอุบลราชธานี เพื่อให้เดินทางไปทำธุระอย่างปลอดภัย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย

จากเดิม 06.00 - 19.00 น.
ขยายเวลาเป็น 06.00 - 20.30 น.

ขยายเวลารับส่ง-อุบล-วาริน-02.jpg

จากเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ไปยังเทศบาลเมืองวารินชำราบ
ขึ้นรถที่วงเวียนน้ำพุ เชิงสะพานเสรีประชาธิปไตย

จากเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ไปยังเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขึ้นรถที่หน้าอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้บริการรถรับส่งนักศึกษา บุคลากร และชาวอุบลฯ 
เส้นทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ - ม.อุบลราชธานี
ช่วงเช้า 07.30 และ 08.00 น. จากเทศบาลเมืองวารินชำราบ
ช่วงเย็น 16.30 และ 17.00 น. จาก ม.อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดรถบริการนักศึกษาและประชาชน
ระหว่างวงเวียนน้ำพุ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ช่วงเช้า
วงเวียนน้ำพุ-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
07.30 และ 08.00 น.
ช่วงเย็น 16.30 - 17.00 น.
ออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(จุดจอดป้ายรถเมล์หน้ามหาวิทยาลัย)
เส้นทางถนนชยางกูร จากสามแยกเกียรติสุรนนท์ ถึงถนนอุปราช วงเวียนน้ำพุ

ตรวจสอบเส้นทางผ่านไม่ได้ดูได้จากลิ้งก์นี้ (อัพเดท 24 ชม.)
ทีม Saveubon มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี อำนวยการโดย รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล

SaveUbon65-01.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511