guideubon

 

จัดระเบียบถนนพรหมเทพ ให้เดินรถได้ 2 ทาง เพื่อแก้ปัญหาจราจร

ตีเส้นจราจร-ถนนพรหมเทพ.jpg

เทศบาลนครอุบลราชธานี ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนพรหมราช ช่วงถนนอุปราช - ถนนหลวง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาถนนชำรุด เนื่องจาก ถนนพรหมราชเป็นถนนสายหนึ่งที่มีการจราจรคับคั่ง และมีร้านค้าจำนวนมากทั้งสองฝั่งถนน

ดังนั้น ในช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้างถนนดังกล่าว เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงได้กำหนดให้ถนนพรหมเทพ (เส้นทางหน้าตลาดใหญ่) ให้เดินรถได้ 2 ทาง เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจร

ในการนี้เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการช่าง 045 - 246060 - 2 ต่อ 136