guideubon

 

มทบ.22 แถลงข่าว วิ่งเข้าค่าย 2018 Run For Life @ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

วิ่งเข้าค่าย-RUN-FOR-LIFE-01.jpg

วันที่ 6 กันยายน 2561 พลตรี อรรถ  สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 พร้อมด้วย พันเอก สุรัตน์  ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ , พันเอก วิชิต  มักการุณ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6 , นายแพทย์ ก้องเกียรติ  อิงคนันท์ และ คุณ ประกอบ  ไชยสงคราม ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวิ่ง เข้าค่าย 2018 Run For Life ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำเศรษฐเศรณีย์ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วิ่งเข้าค่าย-RUN-FOR-LIFE-02.jpg

การจัดงานในครั้งนี้ ได้ดำเนินตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก คือ กระตุ้นให้กำลังพลออกกำลังกายตามโครงการสมาร์ทแมน (Smart Man) และเป็นการเปิดการท่องเที่ยวภายในหน่วยทหาร อีกทั้งการจัดงานในครั้งนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ กระตุ้นให้ครอบครัว กำลังพล และประชาชนได้ตระหนักถึงการออกกำลังกาย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียง

วิ่งเข้าค่าย-RUN-FOR-LIFE-03.jpg

โดยตลอดระยะทางการวิ่งในครั้งนี้ นักวิ่งทุกท่านจะได้ชมทัศนียภาพ และบรรยากาศที่ร่มรื่น ภายในหน่วยทหาร ทำให้สดชื่น มีความปลอดภัย สามารถวิ่งได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ สถานที่มีความกว้างขวางสามารถรองรับผู้รักสุขภาพได้เพียงพอ ทั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จัดทีมแพทย์ พยาบาล ที่มีความรู้ ความชำนาญและทักษะ เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมณฑลทหารบกที่ 22 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และหน่วยทหารทุกหน่วย มีความพร้อมเพื่อให้การจัดงานวิ่งเข้าค่ายในครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตลอดไป

วิ่งเข้าค่าย-RUN-FOR-LIFE-06.jpg

วิ่งเข้าค่าย-RUN-FOR-LIFE-05.jpg

วิ่งเข้าค่าย-RUN-FOR-LIFE-04.jpg

วิ่งเข้าค่าย-RUN-FOR-LIFE-07.jpg

วิ่งเข้าค่าย-RUN-FOR-LIFE-08.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511