guideubon

 

โครงการ ถวายความรู้พระภิกษุและสามเณร เพื่อดูแลสุขภาพสงฆ์อาพาธ

สงฆ์อาพาธ-อุบล-01.jpg

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการถวายภัตาหาร บริจาคเงิน เป็นค่าเดิน และค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการรักษาเบื้องต้นประจำวัด ของพระสงฆ์และสามเณรที่เข้าร่วมโครงการ " ถวายความรู้พระภิกษุและสามเณร เพื่อดูแลสุขภาพสงฆ์อาพาธ"

โดยถวายความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุและสามเณร แกนนำด้านสุขภาพ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำวัด ในการดูแลพระสงฆ์อาพาธ เพื่อลดปัญหาความรุนแรง และภาวะแทรกซ้อนของโรค ก่อนส่งต่อเข้ารับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลต่อไป

กำหนดพิธีเปิดโครงการ วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.19 น. โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10 เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี

สงฆ์อาพาธ-อุบล-02.jpg

ระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันที่ 8-29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมปทุมราชวงศา โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (บ้านปลาดุก) จ.อุบลราชธานี

สนใจร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีกองทุนถวายความรู้พระภิกษุ ธ.กรุงไทย 3-2104-8935-1 โทรศัพท์ 091-9949-554 045-391-300