guideubon

 

กองบิน 21 รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าภายในสนามกอล์ฟสวัสดิการ

สนามกอล์ฟ-กองบิน21-อุบล-05.jpg

ด้วยกิจการสนามกอล์ฟสวัสดิการ กองบิน 21 มีความประสงค์จ้างบริหารร้านค้า ภายในพื้นที่ สนามกอล์ฟสวัสดิการ กองบิน 21 เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นระยะเวลา 1 ปี จำนวน 3 ร้าน ดังนี้

ร้านที่ 1 อาคารบริเวณ ที –ออฟ หลุม 4 เวลาทำการ 07.00 17.00 น. จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม 

ร้านที่ 2 อาคารบริเวณ ที –ออฟ หลุม 7 เวลาทำการ 07.00 18.00 น. จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม

ร้านที่ 3 อาคารบริเวณ ที –ออฟ หลุม 13 เวลาทำการ 08.00 17.00 น. จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม (มีพื้นที่สามารถประกอบอาหารได้)

กำหนดยื่นซองเอกสารการเสนอราคา ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 ระหว่างเวลา 09.00-10.00 น. และกำหนดเปิดซองพิจารณาผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เวลา 10.15 น. ณ ห้องรับรองอาคาร คลับเฮาส์สนามกอล์ฟสวัสดิการ กองบิน 21

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ สนามกอล์ฟสวัสดิการ กองบิน 21 อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน ถึง 21 มิถุนายน พ.ศ.2558 ระหว่างเวลา 09.00-15.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 088-1099540 ในวันเวลาราชการ

 สนามกอล์ฟ-กองบิน21-อุบล-06.jpg