guideubon

 

กองบิน 21 อุบล ระดมช่วยเหลือผู้ประสพภัยเหตุแผ่นดินไหวที่เนปาล

กองบิน21-อุบล-ช่วยเนปาล-01.jpg

"ยามใดที่เกิดภัย กองทัพอากาศไทย จะไปเคียงข้าง....เสมอ"

หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล รัฐบาลไทยได้จัดส่ง จนท.กู้ภัยและเครื่องอุปโภค บริโภค โดยกองทัพอากาศรับหน้าที่ด้วยความเต็มใจยิ่ง (C-130H) พระเอกของศูนย์บรรเทาสาธาระณะภัย กองทัพอากาศ ก็ออกเดินทางในทันที ขอบคุณน้ำใจคนไทยที่มีต่อเพื่อนร่วมโลกใบนี้

ภารกิจของกองทัพอากาศ ยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ แต่คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวเนปาล ครั้งนี้ได้ โดยการร่วมบริจาคเงินเข้า บัญชีช่วยเหลือผู้ประสพภัยกองทัพอากาศผ่านกองบิน 21 ที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 305-2-23140-8 หรือจะมาบริจาคด้วยตนเองที่ศูนย์บรรเทาสาธาระณะภัย กองบิน 21 หมายเลขโทรศัพท์ 045-243090 ต่อ 43232

*** การบริจาคเป็นสิ่งของ อาจเกิดความล้าช้าในการขนส่ง และอาจไม่ตรงตามความต้องการของผู้ประสบภัย จึงขอรับการบริจาคเป็นเงินเพื่อจัดหาได้ตามความต้องการ อย่างแท้จริง...

ไม่ว่าจะชนชาติไหนๆ เราคนไทย ก็จะไม่ทิ้งกัน...

กองบิน21-อุบล-ช่วยเนปาล-03.jpg

กองบิน21-อุบล-ช่วยเนปาล-02.jpg