guideubon

 

ห้ามเลี้ยวขวา เข้ากองบิน 21 วันที่ 9-13 ก.ค.61 ซ่อมผิวถนน

ห้ามเลี้ยวขวา-กองบิน21-อุบล-01.jpg

สภ.เมืองอุบลราชธานี แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561 จะมีการปรับปรุงพื้นผิวถนนอุปลีสาน เพื่อให้การจราจรเป็นไปโดยเรียบร้อย รถที่มาจากแยกขนส่ง (สนามบิน) ห้ามเลี้ยวขวา เข้ากองบิน 21 ในช่วงเวลา 07.00 น. – 08.00 น. และเวลา 16.00 น. – 18.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม สภ.เมืองอุบลราชธานี โทร 045-254621 

ห้ามเลี้ยวขวา-กองบิน21-อุบล-02.jpg