guideubon

 

ศูนย์โควิดอุบลฯ แจ้งผู้ที่โดยสารรถทัวร์สวัสดีสุรินทร์ กทม-บุณฑริก 21 มิ.ย.64

สวัสดีสุรินทร์-กรุงเทพ-บุณฑริก-21มิย64.jpg

ประกาศจากศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งผู้โดยสารรถปรับอากาศ (สวัสดีสุรินทร์) กรุงเทพมหานคร - บุณฑริก วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 20.30-07.00 น. 

ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่น อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจ COVID-19 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

ขอให้ผู้โดยสารรถสาธารณะทุกประเภท พึงระลึกเสมอว่า ผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยกัน อาจเป็นผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่แสดงอาการ และสามารถแพร่เชื้อได้ตลอดเวลา ให้สวมหน้ากากอนามัย (MASK) 2 ชั้น ล้างมือบ่อยๆ ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หากมีอาการผิดปกติภายหลังเดินทางภายใน 14 วัน ให้รีบพบแพทย์

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ในเวลาราชการ )

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
095-984-6432 (เวลา 08.00-21.00 น.)
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

timeline-covid390-395-อุบล-390.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511