guideubon

 

รร.อนุบาลอุบลฯ แจ้งปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ 21 พ.ค.58 นี้

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาในการพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตติมุนี (สมเกียรติ สมกิตฺติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม ณ มณฑลพิธี ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการรับเสด็จฯ และเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จึงขอหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 และโรงเรียนจะทำการสอนชดเชยในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

นายอภัย บุญสาม
ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

ปิดเรียน.jpg