guideubon

 

สัปดาห์รณรงค์ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 21-25 มี.ค.65 SAVE608

save608-covid19-01.jpg

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จัดกิจกรรม สัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ คลินิกพิเศษ ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ ตรงข้ามห้างบิ๊กซี อุบลฯ

ฉีดวัคซีนสู่โควิด SAVE 608 สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป เลือกวัคซีนได้ Pfizer AstraZeneca หรือเลือกแบบ Half Dose ได้

เงื่อนไขเข็ม 3
- Sv + Sv ห่าง 1 เดือน
- Snp + Snp ห่าง 1 เดือน
- Az + Az ห่าง 3 เดือน
- Sv + Az ห่าง 3 เดือน
- Sv + Pf ห่าง 3 เดือน
- Pf + Pf ห่าง 6 เดือน
- Az + pf ห่าง 6 เดือน

เงื่อนไขเข็ม 4
เฉพาะ ผู้ที่ได้ 2 เข็มแรกเป็น Sv หรือ Snp เท่านั้น