guideubon

 

วัดมหาวนาราม จัดงานบุญประจำปี ฉลองครบรอบ 209 ปี พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

209ปี-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-อุบล-01.jpg

วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานประเพณีบุญเดือนห้า นมัสการปิดทอง สรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง แห่ผะเหวด ตักบาตรดอกไม้ เทศน์มหาชาติ และทอดผ้าป่าสามัคคี ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี โดยในปี 2559 นี้ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 11-22 เมษายน 2559 

209ปี-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-อุบล-02.jpg

วัดมหาวนาราม มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานกว่าสองร้อยปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นพระอารามที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่อินทรฺแปลง พระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี เป็นมรดกอันล้ำค่า เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

209ปี-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-อุบล-03.jpg

ตามศิลาจารึกกล่าวไว้ว่า "พญาตนใดมาอยู่ดินกินเมืองนี้ต้องเคารพพระพุทธรูปองค์นี้ด้วยเครื่องสักการะบูชาเหยื่องใดเหยื่องหนึ่ง คือ มีมหรสพคบงัน จักได้รับความวุฒิศรีสวัสดิ์ ด้วยเดชะคุณของพระพุทธรูปองค์นี้" 

209ปี-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-อุบล-04.jpg

ดังนั้น ทางวัดมหาวนารามจึงได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณกาล ในวันเพ็ญเดือนห้าของทุกปี จัดให้มีพิธีถวายเครื่องสักการะ ปิดทอง สรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง และเทศน์มหาชาติเป็นประจำมิให้ขาด โดยปี 2559 นี้ วันเพ็ญเดือนห้า ตรงกับวันที่ 21 เมษายน 2559 มีการจัดกิจกรรม ดังนี้

วันที่ 20 เมษายน 2559 เปิดตลาดนัดศีลห้า และประกวดขับร้องสรภัญญ์ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.

209ปี-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-อุบล-05.jpg

วันที่ 21 เมษายน 2559 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 5

เวลา 13.00 น. ขบวนแห่บุญผะเหวดจากวัดหลวง ตามเส้นทางสู่วัดมหาวนาราม รำบวงสรวงพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

เวลา 16.00 น. ร่วมพิธีตักบาตรดอกไม้ พระสงฆ์ 209 รูป

209ปี-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-อุบล-06.jpg

เวลา 17.00 น. พระสงฆ์/สามเณร เจริญพระพุทธมนต์ สวดไชยน้อย สวดไชยใหญ่ และเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน และชมมหรสพ

เวลา 18.09 น. พิธีบวงสรวงพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เทวดา และพระภูมิเจ้าที่ ในโอกาสวันครบรอบ 209 ปี พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง / ประกอบพิธีรำ ชุดฟ้อนรำมือ ถวายพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง จำนวน 999 คน

เวลา 19.30 น. ร่วมรับประทานอาหารพาแลง กินข้าวปุ้น ชมแสง สี เสียง พบกับศิลปินนักร้องทีมงาน อ.สลา คุณวุฒิ และการแสดงโปงลางโดยนักเรียน/นักศึกษา

วันที่ 22 เมษายน 2559 เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์

เวลา 03.00 น. พิธีแห่ข้าวพันก้อน

เวลา 04.00 น. เริ่มเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ไปตลอดทั้งวันจนจบ

เวลา 14.00 น. ต้อนรับคณะต้นกัณฑ์หลอนจากคุ้มวัดต่างๆ หน้าพระวิหาร

เวลา 19.00 น. เสร็จพิธี